Okładka  
Zasadnicza część segregatora decydująca o jego walorach technicznych i estetycznych. Wyróżniamy okładki w oprawie introligatorskiej oraz okładki nieoprawiane: z tektury litej, klejonej lub z tworzyw sztucznych.