Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MILO Bartosz Mickiewicz z siedzibą w Radomsku (97-500) ul. Leszka Czarnego 6.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z nami pod adresem: biuro@segregatory.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania umowy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygaśnięcia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych, umowa nie będzie mogła być wykonana.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Odobowych, którego dane kontaktowe podane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Grupa MILO

 • +22 213 06 30
 • wyceny@segregatory.pl
 • Biuro handlowe: 55-105 Wrocław, ul. Rynek 42
 • Zakład produkcyjny: 55-002 Dobrzykowice Wrocław, ul. Stawowa 7-9
© Grupa MILO. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk